យើង​ជា​នរណា

Testing Technology Service Ltd (TTS) គឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ទូលំទូលាយរបស់ភាគីទី 3 ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ហើយមានឯកទេសក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យផលិតផល ការធ្វើតេស្ត សវនកម្មរោងចក្រ និងវិញ្ញាបនប័ត្រលើការត្រួតពិនិត្យគុណភាព។

បណ្តាញសេវា TTS ធំទូលាយគ្របដណ្តប់ 25 ប្រទេស រួមទាំងប្រទេសចិន ឥណ្ឌា ប៉ាគីស្ថាន វៀតណាម ជាដើម។TTS ផ្តល់ជូននូវការធានាគុណភាពខ្ពស់ និងសេវាកម្មសវនកម្មដល់អ្នកទិញទូទាំងពិភពលោក ដើម្បីជួយអតិថិជនក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យពាណិជ្ជកម្ម។

TTS អនុវត្តតាមស្តង់ដារប្រព័ន្ធ ISO/IEC 17020 យ៉ាងតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ CNAS និងវិញ្ញាបនប័ត្រ ILAC ។សមាជិក និងវិស្វករ TTS ភាគច្រើនដែលមានប្រវត្តិបច្ចេកទេសខ្លាំង មានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងប្រភេទដែលពាក់ព័ន្ធ។

TTS បានផ្តល់សេវាកម្មដល់វេទិការរបស់ Alibaba, Amazon, Avon, Cosco ជាដើម។ ម៉ាកល្បីៗលើពិភពលោក ដោយសារតែគំនិតនៃសេវាកម្មពេញនិយមរបស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងគុណភាព។ដូច្នេះ TTS អាចផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មត្រួតពិនិត្យគុណភាពតាមតម្រូវការ និងតែមួយគត់ដែលធ្វើឱ្យ TTS ក្លាយជាដៃគូគុណភាពដែលអាចទុកចិត្តបាន និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដែលអ្នកអាចជឿទុកចិត្តបាន។សូមគេងលក់ស្កប់ស្កល់ TTS គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រង QC ដែលអាចទុកចិត្តបាន។


ស្នើសុំរបាយការណ៍គំរូ

ទុកពាក្យសុំរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានរបាយការណ៍។